obrazek obrazek znajdź nas na facebook-u
Laureaci

Laureaci III edycji konkursu

Anna Cyranowska,
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
/ Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics


Temat pracy: Transformacja adaptacyjna procesów wiążących organizację z otoczeniem na przykładzie Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
/ The adaptable transformation of processes connecting organisation with its surroundings on the basis of Swissmed Health Centre S.A.
Partner: SwissmedAngelika Gunia,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska
/ Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Faculty of Environmental Engineering


Temat pracy:Wpływ zastosowanego systemu grzewczo-chłodzącego na uzyskanie wysokiej klasy energetycznej budynku na podstawie analizy energetyczno- ekonomicznej obiektu biurowego 
/ Influence of the heating and cooling system on the creation of an energy-efficient building based on the energy and economic analysis of an office building
Partner: Zehnder


Anna Korzeniowska,
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Architektura Wnętrz
/ Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow, Interior Design


Temat pracy: Człowiek i jego miejsce. Odczuwanie przestrzeni mieszkalnej. 
/ The human and their place. Perception of the living space.
Partner: FrankePaulina Pabis,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Socjologia
/ Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Sociology


Temat pracy: Zmiana stylu życia na zdrowy jako efekt oddziaływania przedsiębiorstw na społeczeństwo.
/ The change of lifestyle into a healthy one as a result of companies’ impact on society
Partner: Stämpfli
Laureaci II edycji konkursu

Katarzyna Pawlak,
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
/ Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering


Temat pracy: Analiza wysokowydajnej wentylacji z odzyskiem ciepła
/ Topic of the thesis: Analysis of highly efficient ventilation with heat recovery
Partner: ZehnderElżbieta Tarniowa,
Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość
/ Warsaw School of Economics, Faculty of Finance and Accountancy


Temat pracy: Wpływ zmian demograficznych na rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce i Szwajcarii 
/ Influence of demographic changes on elderly care market in Poland and Switzerland.
Partner: SwissmedAnita Bednarczyk,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Sztuki
/ Pedagogical University of Cracow, Faculty of Art


Temat pracy: Wpływ rozwoju technologii na formę infografik 
/ Topic of the thesis: OInfluence of technology development on the form of infographics
Praca wyróżniona przez Polsko-Szwajcarską Izbę
/ Thesis distinguished by the Polish-Swiss Chamber of Commerce

Laureaci I edycji konkursu

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
/ Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science


Temat pracy: Bezprzewodowy osobisty monitor stanu użytkownika
/ Topic of the thesis: Wireless Personal Monitor of User State
Partner: SwissmedPolitechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
/ Warsaw School of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering


Temat pracy: Badanie wytrzymałości połączeń zgrzewanych rur wykonanych z PEHDw zależności od wartości współczynnika MFR 
/ Topic of the thesis: Durability Testing of Electrofusion Welding Joints between HDPE-HDPE Pipes
Partner: BruggPolitechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 
/ Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering


Temat pracy: Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym, intermodalnym 
/ Topic of the thesis: Organization of transport of dangerous goods in land transport, intermodal
Partner: Fracht FWO Polska
Organizator: Partnerzy konkursu:
obrazek
obrazek obrazek obrazek partner hobas obrazek obrazek obrazek obrazek