obrazek obrazek
Formularz rejestracyjny

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki”
Edycja 2016/2017
Dane zgłaszającego / autora pracy:

Adres do korespondencji:

Uczelnia:Partner:Praca dyplomowa:Załącz konspekt pracy i formularz zgłoszeniowy:


Zgłaszam pracę dyplomową do udziału w konkursie „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki”. Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki”. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonychwe wniosku, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania.obrazek
Organizator: Partnerzy konkursu:
obrazek obrazek obrazek obrazek partner hobas obrazek obrazek obrazek obrazek