zgłoś pracę
pula tematow
O konkursie
Korzyści

Od teorii do praktyki

„swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” to konkurs na prace dyplomowe, skierowany do studentów polskich uczelni wyższych.pula tematow

Ideą

konkursu „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”
jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu
oraz popularyzacja szwajcarskich standardów
takich jak:
jakość, rzetelność, solidność, a także szwajcarska  innowacyjność.
Nagrodami dla autorów najlepszych prac są
płatne staże lub cenne nagrody rzeczowe.

pula tematow

Do konkursu mogą być

zgłaszane prace dyplomowe 

pisane w ramach prac:
licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
podejmujących różnorodne zagadnienia biznesowe,
właściwe zakresom merytorycznym
reprezentowanym przez Partnerów Konkursu.
Mile widziane są prace uwzględniające wzorce i zasady
panujące na rynku szwajcarskim
lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

 

 

Konkurs przebiega dwuetapowo

 

W pierwszym etapie:

  1. wybierasz temat pracy
  2. piszesz krótki konspekt pracy
  3. zgłaszasz temat do konkursu

W drugim etapie

  1. piszesz pracę i możesz skorzystać z konsultacji z wybranym Partnerem
  2. przesyłasz obronioną pracę do końca września
  3. do końca listopada wyłaniamy zwycięzców
   

Inicjatorem i Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.
Partnerami beneficjenci znaku jakości swissstandards.pl oraz inne szwajcarskie firmy, które spełniają kryteria przyznania znaku jakości swissstandards.pl.