zgłoś pracę
Zehnder


Zehnder Polska jest generalnym przedstawicielstwem w Polsce szwajcarskiego koncernu Zehnder Group AG i dystrybutorem rozwiązań cieplnych, m.in. grzejników centralnego ogrzewania, łazienkowych, promienników sufitowych, wentylacji i systemów filtracji powietrza. Rozwiązania Zehnder znalazły zastosowanie, m.in. przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie

W konkursie patronuje pracom z zakresu technologii cieplnych.

Nagroda:

Płatny staż.

Tematy:

Promienniki

  • Analiza techniczno – ekonomiczna systemu ogrzewania opartego na promiennikach wodnych i gazowych w obiektach przemysłowych
  • Wpływ zastosowanego systemu grzewczo – chłodzącego na uzyskanie wysokiej klasy energetycznej budynku na podstawie analizy energetyczno – ekonomicznej obiektu biurowego.
  • Analiza energetyczno – ekonomiczna ogrzewania obiektów wielkokubaturowych przy zastosowaniu promienników wodnych oraz przemysłowego ogrzewania podłogowego.

Grzejniki

  • Grzejniki kanałowe w chłodzeniu obiektów biurowych.
  • Projekt instalacji c.o z wykorzystaniem grzejników Charleston.
  • Analiza porównawcza udziału promieniowania w zależności od konstrukcji grzejnika – na przykładzie grzejnika Zehnder Charleston oraz grzejnika płytowego.
  • Analiza ekonomiczna kosztów eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym po dokonaniu wymiany grzejników płytowych na grzejniki Charleston.

Wentylacja

  • Projekt wentylacji mechanicznej z gruntowym wymiennikiem ciepła
  • Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego w standardzie NF15/NF40.
  • Analiza kosztów eksploatacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym w całorocznym cyklu działania.