zgłoś pracę
Geberit


Geberit to europejski lider w technice sanitarnej. Działająca w Polsce od 1995 r. spółka pełni funkcje dystrybucyjne poprzez sieć hurtowni partnerskich, która swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Oferowana gama produktów to systemy sanitarne (stelaże do zabudowy, armatura i systemy spłukiwań do toalet publicznych, urządzenia do utrzymania higieny intymnej) oraz rurowe (kanalizacja klasyczna, podciśnieniowe odwodnienie dachów, zaopatrzenia w wodę). Marka Geberit to synonim innowacyjności, niezawodności i szeroko pojętej ekologii produkcji.

Nagroda:

5.000 zł

Tematy:

Inżynieria sanitarna

  • Porównanie metod obliczeń systemów podciśnieniowego odwadniania dachów metoda psi oraz metoda uproszczona wg wytycznych VDI) na przykładzie systemu Geberit Pluvia.
  • Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów prowadzenia instalacji systemu podciśnieniowego odwadniania dachu płaskiego hali.
  • Analiza badawczo-porównawcza systemu podciśnieniowego odwadniania dachu w funkcji różnych współczynników retencji.
  • Analiza techniczno-ekonomiczno-eksploatacyjna systemów higieny w instalacjach wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej
  • Współczesne trendy technicznej zabudowy łazienek.
  • Błędy projektowo-wykonawcze w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych na przykładzie wieży hydraulicznej Geberit.
  • Trendy projektowania odprowadzania wody w natryskach i rozwiązania dla nienormatywnych wysokości zasyfonowania.
  • Analiza ekonomiczno-porównawcza rozwiązań pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach wysokich i wysokościowych w systemie trójnikowym i systemie Geberit Sovent.