zgłoś pracę
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza


Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 170 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Nasze cele to:
– Wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich (networking)
– Reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii
– Promocja i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych, współpraca z   innymi izbami bilateralnymi oraz z polskimi i szwajcarskimi organizacjami biznesowymi
– Kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii.”

Nagroda:

Płatny staż.

Tematy:

swissstandards.pl

 • Lojalność wobec pracownika jako element motywujący.
 • Wartość zaufania w obrocie gospodarczym.
 • Implementacja i egzekwowanie good corporate governance.
 • Zasada zaufania do organów władzy i administracji w aspekcie ekonomicznym.
 • Wartość zaufania do obywatela w postępowaniu administracyjnym.
 • Egzekwowanie good corporate governance w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Znaczenie marki i kraju pochodzenia technologii w percepcji klienta jako element procesu decyzyjnego i decyzji zakupowych na przykładzie szwajcarskich marek.
 • Dobre praktyki w procesie obsługi klienta jako element budowania lojalności na przykładach różnych branż.
 • Promocja zrównoważonego rozwoju w marketingu szwajcarskich firm jako element wpływający na decyzje zakupowe klientów w Polsce.
 • Definicja jakości w reklamie na przykładzie szwajcarskich producentów materiałów budowlanych.
 • lub dowolnie sformułowany temat promujący szwajcarskie standardy.