zgłoś pracę
pula tematow
Laureaci • Maciej Kaszyca

  Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Zarządzania i Finansów
  / Kozminski University, College of Management and Finance
  Temat pracy:
  Inwestycje w globalnych family office. Organizacja, zarządzanie, kreowane wartości / Investments in global family offices. Organisation, management, values
  Partner: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza i Bank Vontobel
 • Bartłomiej Sawaryn

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej
  / Silesian University of Technology, Faculty of Biomedical Engineering
  Temat pracy:
  Ocena kondycji powierzchni stawowych człowieka / Assessment of condition of human articular surfaces
  Partner: Swissmed
 • Katarzyna Zbroja

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Logistyka
  / Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Logistics
  Temat pracy:
  Znaczenie procedur dla bezpiecznego procesu przewozów materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym. / Importance of procedures for safe air transport process of dangerous goods
  Partner: Fracht
 • Magdalena Dorosz

  Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  / Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
  Temat pracy:
  Analiza udziału urządzeń sanitarnych w certyfikacji budynków typu LEED i BREEAM / Analysis of the importance of sanitary facilities in the building certifications LEED and BREEAM
  Partner: Geberit
 • Katarzyna Waliłko

  Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  / Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Temat pracy:
  Projekt urządzenia do rehabilitacji dzieci (5 do 15lat) po udarach mózgu / Rehabilitation device project for children (5 to 15 years old) after brain stroke
  Partner: Swissmed
 • Jolanta Różniak

  Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
  / Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Temat pracy:
  Projekt urządzenia do rehabilitacji dzieci (5 do 15lat) po udarach mózgu / Rehabilitation device project for children (5 to 15 years old) after brain stroke
  Partner: Swissmed
 • Kamil Adamowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  / Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Temat pracy:
  Analiza porównawcza udziału promieniowania w zależności od konstrukcji grzejnika - na przykładzie grzejnika Zehnder Charleston oraz grzejnika płytowego. / Comparative analysis of the share of radiation, depending on the construction of the radiator - for example Zehnder Charleston and the radiator panel
  Partner: Zehnder
 • Anna Cyranowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  / Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  Temat pracy:
  Transformacja adaptacyjna procesów wiążących organizację z otoczeniem na przykładzie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. / The adaptable transformation of processes connecting organisation with its surroundings on the basis of Swissmed Health Centre S.A.
  Partner: Swissmed
 • Angelika Gunia

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska
  / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Faculty of Environmental Engineering
  Temat pracy:
  Wpływ zastosowanego systemu grzewczo-chłodzącego na uzyskanie wysokiej klasy energetycznej budynku na podstawie analizy energetyczno- ekonomicznej obiektu biurowego / Influence of the heating and cooling system on the creation of an energy-efficient building based on the energy and economic analysis of an office building
  Partner: Zehnder
 • Anna Korzeniowska

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Architektura Wnętrz
  / Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow, Interior Design
  Temat pracy:
  Człowiek i jego miejsce. Odczuwanie przestrzeni mieszkalnej / The human and their place. Perception of the living space.
  Partner: Franke
 • Paulina Pabis

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Socjologia
  / Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Sociology
  Temat pracy:
  Zmiana stylu życia na zdrowy jako efekt oddziaływania przedsiębiorstw na społeczeństwo / The change of lifestyle into a healthy one as a result of companies’ impact on society
  Partner: Stämpfli
 • Katarzyna Pawlak

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  / Lodz University of Technology, Faculty of Process and Environmental Engineering
  Temat pracy:
  Analiza wysokowydajnej wentylacji z odzyskiem ciepła / Analysis of highly efficient ventilation with heat recovery
  Partner: Zehnder
 • Elżbieta Tarniowa

  Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość
  / Warsaw School of Economics, Faculty of Finance and Accountancy
  Temat pracy:
  Wpływ zmian demograficznych na rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce i Szwajcarii / Influence of demographic changes on elderly care market in Poland and Switzerland
  Partner: Swissmed
 • Anita Bednarczyk

  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Sztuki
  / Pedagogical University of Cracow, Faculty of Art
  Temat pracy:
  Wpływ rozwoju technologii na formę infografik / The influence of technology development on the form of infographics
  Partner: Praca wyróżniona przez Polsko-Szwajcarską Izbę
 • Mateusz Pożoga

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  / Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
  Temat pracy:
  Bezprzewodowy osobisty monitor stanu użytkownika / Wireless Personal Monitor of User State
  Partner: Swissmed
 • Piotr Smerdzyński

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  / Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
  Temat pracy:
  Bezprzewodowy osobisty monitor stanu użytkownika / Wireless Personal Monitor of User State
  Partner: Swissmed
 • Mateusz Panas

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
  / Warsaw School of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering
  Temat pracy:
  Badanie wytrzymałości połączeń zgrzewanych rur wykonanych z PEHDw zależności od wartości współczynnika MFR / Topic of the thesis: Durability Testing of Electrofusion Welding Joints between HDPE-HDPE Pipes
  Partner: Brugg
 • Anna Wielgusiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  / Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Temat pracy:
  Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie / Organization of transport of dangerous goods in land transport, intermodal
  Partner: Fracht FWO Polska
 • JAROSŁAW ZABOST

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
  / Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
  Temat pracy:
  Ocena skuteczności modyfikacji betonu polimerami z uwagi na odporność na wybrane kwasy spożywcze / Ocena skuteczności modyfikacji betonu polimerami z uwagi na odporność na wybrane kwasy spożywcze
  Partner: Sika Poland
 • ALEKSY WYSOCZARSKI

  Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  / Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  Temat pracy:
  Porównanie metod obliczeń systemów podciśnieniowego odwadniania dachów (metoda PSI oraz metoda uproszczona wg wytycznych VDI) na przykładzie systemu Geberit Pluvia / Porównanie metod obliczeń systemów podciśnieniowego odwadniania dachów (metoda PSI oraz metoda uproszczona wg wytycznych VDI) na przykładzie systemu Geberit Pluvia
  Partner: Geberit
 • ALEKSANDRA WISŁAWSKA

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  / Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  Temat pracy:
  Zdatność arbitrażowa w prawie szwajcarskim i polskim / Zdatność arbitrażowa w prawie szwajcarskim i polskim
  Partner: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza i Kancelaria Kacprzak