zgłoś pracę
Fracht FWO Polska


Fracht FWO Polska to część międzynarodowej Grupy FRACHT. Jest operatorem logistycznym, świadczącym usługi w zakresie organizacji transportu morskiego, drogowego i lotniczego. Specjalizuje się w dostawach przemysłowych ładunków ciężkich i ponadnormatywnych oraz relokacji urządzeń przemysłowych i kompletnych linii produkcyjnych.

W konkursie patronuje pracom poświęconym współczesnej logistyce, dystrybucji towarów, rozwiązaniom logistycznym oraz technologiom i środkom transportu.

Nagroda:

płatny staż.

Tematy:

Transport i logistyka

 • Rynek usług spedycyjno-transportowych w Polsce i Europie / podaż i popyt usług spedycyjnych.
 • Analiza perspektyw rozwoju przewozów ładunków ponadnormatywnych/organizacja transportu ponadgabarytowego (Polska, Unia Europejska).
 • Ubezpieczenia w transporcie.
 • Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój oraz funkcjonowanie firm spedycyjnych.
 • Postęp techniczny i rozwój nowoczesnych środków transportu jako czynnik wpływający na rozwój wymiany międzynarodowej.
 • Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych – rola procedur, przepisów i dokumentów w przewozach materiałów niebezpiecznych.
 • Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych – rola i wpływ rozwoju technologicznego, rozwój środków przewozu.
 • Organizacja transportu intermodalnego.
 • Transport lądowy w obsłudze ładunków skonteneryzowanych, bezpieczeństwo transportu kontenerów w transporcie lądowym i wodnym.
 • Rynek przewozów lotniczych cargo w Europie. Analiza tras przewozów.
 • Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej.
 • Analiza obsługi logistycznej wybranego przedsiębiorstwa.
 • Obsługa logistyczna handlu elektronicznego.
 • Koncepcja systemu informatycznego wspierającego dyspozytora w firmie transportowej.
 • Logistyka w produkcji - wykorzystanie metod i technik, ocena, racjonalizacja, projektowanie.
 • Logistyka dystrybucji – wykorzystanie metod planowania i obsługi sprzedaży.
 • Magazynowanie – lokalizacja, funkcjonowanie, technologie magazynowe i ich efektywność.
 • Funkcjonowanie obsługi logistycznej globalnych sieci handlowych.
 • Międzynarodowe uwarunkowania prawne transportu ładunków ponadnormatywnych. Systemy Just in time, Kanban, MRP, ERP, DRP – funkcjonowanie, korzyści, uwarunkowania.
 • lub dowolnie sformułowany temat obejmujący transport i logistykę.